Het profijt van een outplacementtraject voor een werknemer.

Vandaag de dag wordt de term outplacement steeds bekender in
ons land. Deze groei aan bekendheid is eigenlijk niet zeer opvallend, aangezien
nog maar weinig mensen hier vanaf wisten. Wat echter opvallend is, is dat deze
groei in bekendheid wordt bewerkstelligd door het feit dat het vandaag de dag
steeds vaker wordt toegepast. Zodoende is het eigenlijk voor iedere werknemer
belangrijk om te weten wat de term precies inhoudt en wat men kan verwachten
van een outplacementtraject. Outplacement is een vorm van begeleiding die (in de meeste
gevallen) wordt betaald door de (oude) werkgever van de werknemer. Tijdens het
traject wordt de werknemer begeleid tijdens zijn of haar zoektocht naar een
nieuwe werkgever/ werkplek. De uitkomst is uiteraard duidelijk, men vindt een
nieuwe baan en keert niet meer terug op hun oude werkplek. Uit onderzoek is
gebleken dat 75 procent van de mensen die gebruik maken/ hebben gemaakt van een
outplacementtraject sneller een nieuwe werkplek vinden dan mensen die hier geen
gebruik van hebben gemaakt. Tijdens een outplacementtraject doorloopt men vier
verschillende fasen in hun zoektocht naar een nieuwe werkplek. De eerste fase
gaat over het verwerken van het ontslag. Men moet namelijk het onrecht dat hun
in hun ogen is aangedaan door de voormalig werkgever en alle bijbehorende
gevoelens achter zich kunnen laten, voordat zij de zoektocht naar een nieuwe
baan kunnen beginnen. De tweede fase bestaat uit zelfonderzoek. Tijdens het
zelfonderzoek worden er enkele testen ingevuld waardoor de kwaliteiten,
persoonlijkheid, zwaktes en doelen van de cliënt zichtbaar worden. De derde
fase bestaat uit sollicitatietrainingen. Zo wordt er geoefend met het schrijven
van onderscheidende sollicitatiebrieven en motivatiebrieven. Ook wordt er
kritisch gekeken naar het Curriculum Vitae en wordt ervoor gezorgd dat ook deze
onderscheidend is ten opzichte van de andere sollicitanten. Tijdens de vierde
fase is het eindelijk tijd voor het echte werk en kan men op zoek gaan naar een
nieuwe werkplek. Tijdens deze zoektocht vindt er nog wel regelmatig een gesprek
plaats met de coach over de voortgang.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.carrierepoort.nl